Kuljetus Osmo Niskanen Oy

YRITYS

Kuljetus O. Niskanen Oy:n päätoimialana ovat eläinkuljetukset. Eläinkuljetuksiin kuuluu teuraskuljetukset ja välityskuljetukset. Teuraskuljetukset tehdään Atria Oy:lle. Kuljetuksissa on käytettävissä 3 teurasautoa ja 5 välitysautoa ja ammattitaitoisia eläinten kuljettajia yrityksessä on 16. Toiminta-alueenamme on koko Suomi. Nykyaikaisella ja kehittyneellä kuljetuskalustolla takaamme eläinten hyvinvoinnin kuljetusten ajaksi. Kuljettajamme ovat koulutettuja ja jokaisella kuljettajalla on luvat eläinkuljetuksiin. Pitkä työkokemus ja koulutukset takaavat eläinten oikeanlaisen käsittelyn. Työntekijöiden pitkät työsuhteet, pisimmillään 40 vuotta, luovat pohjan vahvalle ammattitaidolle.

Yrityksen uudet Pesuhalli-, huolto-, sosiaali- ja toimistotilat on otettu käyttöön v. 2013

Sopimuskumppanit

Atria Oy

Tuoretie Oy